12.5.06

Bokbussdebatt!

Tønsbergs Blad hadde et stort oppslag om bokbussen i TB magasinet 29. april. Dette oppslaget er dessverre ikke tilgjengelig på tb.no - men det har satt i gang en debatt! Innlegg fra Eva Ulland og Liv Lahn er lagt ut. Følg med - her kommer det forhåpentligvis mer!

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jeg har engasjert meg i debatten. Mitt leserinnlegg sto i TB fredag den 5.mai. Her er det:

Skjult agenda?

Det sto en flott artikkel om bokbussen i Tønsbergs
Blads magasin lørdag den 29.april. Innholdet var trist. Skal bokbusstjenesten legges ned etter 58 år?

Det hevdes fra fylkeskulturadministrasjonens side at fylkeskommunens oppgaver skal gå fra drift til utviklingsoppgaver. I mine ører hørers det fornuftig
ut, og samtidig svært merkelig.

Fylkeskommunen DRIVER i dag Haugar Kunstmuseum og Midgard Historiske Senter. Begge to er nye, flotte
sentra som bl.a. formidler kunst. Hvorfor kan ikke fylkeskommunen drive bokbussen?
Etter det jeg vet har man fra kulturadministrasjonens
side for lenge siden bestemt seg for at bokbussen skal
legges ned. Er det fordi bokbussen er et lavterskeltilbud for helt vanlige folk? Man har aldri
innstilt på at Haugar eller Midgard ikke skal drives
av fylkeskommunen. Men så er disse driftsoppgavene knytta til de edlere kunster og ikke som bokbussen knytta til det å lese og oppleve gjennom litteratur.

Det har heller aldri vært gjort seriøse utredninger av
alternative, utviklende måter å drive bokbusstjeneste
i Vestfold. Man kunne kanskje tenke seg samarbeid med
andre kulturinstitusjoner i fylket? I de 7,5 år jeg
var ansvarlig for bokbusstjenesten i Vestfold var vi
gjennom en utredning om hvorvidt bokbussene i Vestfold, Telemark og Buskerud skulle bli et
Interkommunalt Selskap. Mandatet var svært snevert definert og utredningsarbeidet var meget uprofesjonelt leda. Ingenting kom ut av arbeidet.

Bokbussen i Vestfold er den bokbussen i landet som har
høyest utlån. Siden 1998 har utlånet økt med over 10%.
Dette skjer samtidig som antall stoppesteder minker.
Og det skjer samtidig som man er i ferd med å omorganisere fylkesbiblioteket og utradere den faglige kontinuiteten. Denne omorganiseringen har ført til et
massivt frafall av fagutdanna bibliotekarer ved
institusjonen; i løpet av 1 år slutta 5 av 7 fagpersoner og kun 3 av dem er erstatta.
Etter min mening må den usikre framtida til bokbussen
tas med i betraktning når man ser på hvorfor disse personene valgte å si opp sine stillinger. Delvis
skyldes oppsigelsene sterk faglig uenighet med kulturadministrasjonen om fylkesbibliotekets og
bokbussens framtid.

Bokbussen i Vestfold ER liv laga!
Hvor blir det av utredningen om alternative
driftsformer for bokbusstjenesten?

3.mai 2006
Anne I. Gran, tidl. bokbussansvarlig i Vestfold

15. mai 2006 kl. 14:09  
Anonymous Anonym said...

..og vårt leserbrev stod lørdag den 6.

Bokbussen - beretningen om et varslet mord

Leder av fylkeskommunens kulturutvalg, Eva Ulland, SV, viser mangel på
både kunnskap og forståelse når hun i lørdagens TB-magasin peker på
følgende alternativ til fortsatt bokbussdrift: "For eksempel kan det tenkes
at fremtidens boklånere bestiller bøkene på nettet, og får dem levert på
nærbutikken, bensinstasjonen eller i postkassen. Mulighetene er mange. Det
er ikke sikkert at dagens modell er den riktige. Kjernen i saken er at
fylkeskommunen skal slutte å være driver. Samtidig er det bred politisk
enighet om at alle skal ha tilgang til bøker uten at de selv må være til
stede i biblioteket, sier Ulland."

Tanken om å få bøkene rett hjem i posten er ikke ny for oss som har fulgt
med i bibliotekverdenen en stund. Den hører foreløpig hjemme i
universitets- og høgskolebiblioteksektoren, der brukerne er lese- og
skrivekyndige, vant til å søke i databaser, har god oversikt over fagfeltet
sitt og vet nøyaktig hva de skal ha av faglitteratur.

Bokbussens lånere er stort sett eldre og barn (det er naturligvis derfor
man anser det som så uproblematisk å legge den ned). Eldre mennesker er den
gruppen i befolkningen som har minst datakunnskap, enn si en datamaskin i
husholdningen. At de kommer til å bestille bøker over nett er utopisk. En
undersøkelse foretatt av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag av ABM-utvikling
for kort tid siden viser dessuten at folk fortsatt i liten grad
benytter bibliotekets nettjenester. Modellen kan heller ikke overføres til
barn som har et behov for "å gresse" på hyllene, ta på boka, se på bildene,
lese litt foran og bak, kanskje bli fortalt om boken av bibliotekar eller
en jevnaldrende - alt sammen elementer i barns utvelgelsesprosess for å
finne "den riktige" boken. Barn og ungdom trenger å få litteraturen
formidlet - det vet alle som har jobbet i en barneavdeling eller på et
skolebibliotek. Med få unntak (les Harry Potter) blir bøkene stående på
hylla hvis man ikke aktivt formidler dem.

Bokbussen trengs. For mange skolebarn i Vestfold er bokbussen en reell
erstatning for et manglende, eller i beste fall mangelfullt utstyrt,
skolebibliotek (standardutgaven har 5 hyller med bøker fra rundt 1960 og en
utstoppet rev) og folkebibliotekene med bokbudsjett skåret ikke bare til
beinet men til margen.

Bokbussen i Vestfold er landets eldste i kontinuerlig drift. Den ble
startet opp i 1948 da bevilgende myndigheter ikke hadde mye penger men
desto mer folkevett. Bokbussen i Vestfold er den bokbussen i landet med
mest utlån, og slik har det vært i årevis. Kulturdirektør Thorbjørnsen
gjør seg skyldig i en klassisk form for ansvarsfraskrivelse når han sier:
"Hvis kommunene ikke vil betale, er ikke bokbussen liv laga". Det er
opplagt at fylkeskommunen har et reelt valg i denne saken. Hvorfor nedlegge
en fylkeskommunal institusjon som faktisk er populær? For å spare penger?
Hva skal man bruke pengene som spares til? Kanskje kulturdirektør
Thorbjørnsen og utvalgsleder Ulland ønsker å bruke dem til forfatterbesøk i
regi av "Den kulturelle skolesekken"? Ut fra den ide at det viktigere at barn
får møte forfattere enn bøkene deres?

Tønsberg, 04.05.06

Marite Juul
Marite.Juul@tbgskole.no
Brit Døvle Larssen
brit.larssen@nordemens.no

15. mai 2006 kl. 15:09  

Legg inn en kommentar

<< Home


http://www.playtona.com