3.5.06

Ledig stilling som IT-konsulent

Larvik bibliotek har ledig 100% fast stilling som IT-konsulent fra ca. 1.9.2006. Til stillingen ligger daglig drift av edb-nettverk for hovedbibliotek og to filialer, IKT-opplæring både av ansatte og publikum, ansvar for larbib.no og utforming av bibliotekets videre teknologiske utvikling.
Biblioteket benytter edb-systemet Bibliofil på Linuxplattform. Kommunens 22 grunnskoler benytter også Bibliofil og er knyttet til bibliotekets server. Vi har selvbetjeningsautomater for utlån og innlevering, trådløs internett-tilgang for publikum og Pc-er for publikum basert på en løsning med tynne klienter
Søkeren må ha 3 års bibliotekfaglig utdanning og gode kunnskaper innen IKT.
Den som ansettes vil inngå i bibliotekets turnusordning og må påregne en senvakt pr. uke og vakt hver 4.lørdag.
Stillingen er plassert i kapittel 5. Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til biblioteksjef Anne Verde eller IT-konsulent Torunn Helene Fredriksen, tlf.: 33 17 10 50
Søknad med CV og attester sendes innen 29.mai 2006 til: Larvik bibliotek

http://www.playtona.com