3.4.06

Bokgildet 2006

Det fylkeskommunale samarbeidsopplegget Bokgildet, er nå avviklet for 2006. 7 bibliotekarer fra Vestfold har vært på "turne" til Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold og presentert 57 romaner og 8 diktsamlinger utvalgt blant kulturfondbøkene fra 2005. Tilsammen har 165 kollegaer fra de fire fylkene vært entusiastiske tilhørere, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger - det er liten tvil om at opplegget både engasjerer og er matnyttig i vår daglige formidlingssituasjon. Vi planlegger en liten "ekstraforestilling" i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i løpet av april/mai der det blir en ny mulighet til å delta for vestfoldinger som ikke kunne delta i mars - egen invitasjon vil bli sendt ut når datoen er fastsatt.
"Stafettpinnen" for Bokgildet er 2 år i hvert fylke, og er i Vestfold også neste år, før den går videre til Østfold i 2008. Vi 7 som har jobbet sammen i år, har hatt det moro og lært mye - det lover forhåpentligvis godt også for neste års gilde!

http://www.playtona.com