26.3.06

NBF med ny leder!

Under NBFs landsmøte i Trondheim sist onsdag, ble det valgt inn ny leder og nye styremedlemmer. Her er lista over de med verv i hovedstyret til NBF de neste to åra:

Anne Hustad, Høgskolen i Molde - leder (ny)
Vidar Lund, Sør-Varanger - nestleder (ny)
Morten Haugen, Ørland (ny)
Anette Kure, Høgskolen i Østfold (ny)
Ingeborg Rygh Hjorthen, NRK-biblioteket, Oslo (ny)
Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Carol van Nuys, ABM utvikling (NDB)
Eirik Newth, forfatter
Liv Marit Moland

Varamedlemmene er
Per Olav Sanner, Stange (ny)
Mariann Schjeide, Ålesund (ny)
Hilde Rokkan, Rana, gjenvalg
Halvor Kongshavn, UB, Bergen (ny)
Svein Arne Tinnesand, Rogaland (ny)

Frode Bakken ble takket for sine mange år som leder av NBF. På festmiddagen, som ble avholdt fredag under bibliotekmøtet i Trondheim, fikk Frode tildelt bibliotekpris under stor applaus fra salen.

De andre avtroppende styremedlemmer og vararepresentanter ble også takket for sin innsats i styret.

http://www.playtona.com