28.4.06

Verdens bokdag med maratonopplesning

På Varden ungdomsskole i Sandefjord ble bokdagen markert mandag 24. april. Bokinspirator Liv Gade fra Norli bokhandel fortalte om tre aktuelle ungdomsbøker for alle skolens 400 elever i skolens gymnastikksal. Etter denne 15 minutter sekvensen kunne elevene gå til timen eller følge en maratonopplesning på 6 skoletimer av "Stormbreaker" skrevet av Anthony Horowitz. Vi hadde 8 forskjellige opplesere som bytta på å lese høyt fra boka. Hver leste 20 minutter om gangen.

Vi var veldig spente på om det var noen elever som holdt ut hele tida. Ca. 300 elever var med fra starten av, og hele 80 elever holdt ut helt til slutt! Av disse 80 fikk en elev en bokgave og en blomst.

Erfaringer fra dagen: Populært tiltak for mange elever. Men boka var litt tjukk. Bør være mellom 150 og 200 sider. Vi hadde bare en pause. To toalettpauser bør nok også legges inn i løpet av dagen. Det virker forstyrrende når "stadig" noen skal på do. De som har gått ut eller blir kasta ut fordi de forstyrrer, bør ikke få komme inn igjen. Men det er ikke lett å ha oversikten etter en pause. Kanskje "billett" eller stempel på handa?

Alternativ til maratonopplesning:
a. Oppfordre alle norsklærerne til å lese utdrag fra en ungdomsbok de vil anbefale
b. Lese noveller

Vi har mange tospråklige/fremmedspråklige elever på skolen. Bør vi få deres morsmålslærere til å finne fram og anbefale ungdomsbøker på deres morsmål?

Les mer i Sandefjords Blad
og se bilder fra arrangementet på skolens vevsted

Anders Haukaas


http://www.playtona.com