19.4.06

Forum for barnebibliotekarer

Det tradisjonelle barnebokmøtet i regi av Vestfold fylkesbibliotek har nå skiftet navn - og til dels fokus. På barnebokmøtet 4. april var det enighet om at det framover også åpnes opp for gjennomgang av andre medier enn bøker, - blant annet dataspill, film og nettressurser. Men barnelitteraturen og litterturformidling vil fortsatt være viktig i Vestfold!

I tillegg ønsker fagforumet å være en møteplass hvor deltakerne kan utveksle ideér og erfaringer, etablere fellesstrategier og bli mer synlige og slagkraftige utad. Fagforumet er åpent for alle som jobber med barn og unge i skole- eller folkebibliotek.

Les referat fra møtet her.

Neste møte i fagforumet blir mandag 22. mai Tønsberg og Nøtterøy bibliotek / Vestfold fylkesbibliotek.

http://www.playtona.com