8.5.06

Nasjonal konferanse om litteratur

Vi inviterer til en spennende og innholdsrik nasjonal konferanse i Sandefjord 14.-16. juni 2006: "Litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken - oppdagelse eller oppdragelse?"
Programmet er tilgjengelig på nettet www.dkslitteratur.no

Konferansens hensikt er å belyse ulike sider ved litteraturformidlingen i den kulturelle skolesekken. Forholdet mellom skolens generelle arbeid med bøker, lesing og tiltak i den kulturelle skolesekken vil bli diskutert. Det vil bli fokus på forfattere, litterære produksjoner, fortellere og scenekunstproduksjoner. Hvilket forhold har de voksne til barnelitteraturen, - og til voksenlitteraturen?

Parallelt med konferansen er Markedet for Scenekunst, 12.- 16. juni 2006, www.sfjkultur.no/markedet

Velkommen til dager med et mangfold av litteratur og opplevelser!
For spørsmål kontakt:
Anna B. Jørgensen, Vestfold fylkeskommune
mob 924 57604

http://www.playtona.com