5.12.05

Det gikk ikke så ille likevel...

Fra Beate Aakerøy i Holmestrand:

"Heldigvis gikk ingen av kuttforslagene gjennom i Formannskapssmøtet sist onsdag. Tvert imot la politikerne 170.000 friske kroner på bordet til en styrking av biblioteket - til gjengjeld ønsker de seg både utvidete åpningstider og flere bøker. Så får vi se hvor langt pengene strekker... og om vedtaket også går gjennom i Bystyret 16. desember. Men svært hyggelig var dette i alle fall for biblioteket, - det føltes godt og gir en forsiktig optimisme med henyn til at "bunnen" nå kan være nådd for Holmestrand bibliotek og at turen oppover har startet."

Tønsberg blad har dekket saken.

http://www.playtona.com