24.11.05

Nytt bibliotek i Andebu?

Fra Tønsbergs Blad:
Nytt bibliotek kan bli den neste store investeringsoppgaven for Andebu. I løpet av våren 2006 skal det utarbeides planer og et kostnadsoverslag som vurderes ved behandlingen av økonomiplanen. Rådmannen peker på at det kan være aktuelt å samlokalisere nytt bibliotek og felles arbeids- og velferdskontor i Andebu.

Les hele artikkelen

http://www.playtona.com