10.11.05

SIKT

Har du hørt om SIKT? Det er NBFs spesialgruppe for ikt i bibliotek - og de har seminar i Trondheim nå.

Rigmor og Heidi er på seminaret, og i dag har vi diskutert Norsk Digitalt bibliotek - Carol van Nuys orienterte om hva de driver med for tiden. Den store frustrasjonen deres er at det fremdeles ikke er bevilget penger til programmet NDB, det kom heller ikke bevilgninger i dagens nye budsjett fra den nye regjeringen. Ettermiddagen i dag skal brukes til Podcasting og bruk av dataspill i bibliotek.

Mer om dette følger!

SIKT

Det er flott og nyttig å møte andre med den samme interessen for ikt i bibliotek som oss selv!

Rigmor & Heidi

http://www.playtona.com