19.10.05

Miljøstatus

Her kommer et lite lenketips: Miljøstatus

Miljøstatus er et nettsted utviklet gjennom et samarbeid mellom direktoratene under Miljøverndepartementet. Nyttig for oss i bibliotekene - her finnes kart, miljødata, nasjonale miljømål og nøkkeltall, temastoff om miljøtemaer og lovverk etc. Det finnes egne nettsteder for alle fylkene. Miljøstatus Vestfold er ett av dem.

http://www.playtona.com