2.12.05

Nyansatt bibliotekar på høgskolen

Tone Flåtnes Nilsen er tilsatt som bibliotekar ved Høgskolen i Vestfold, avdeling Eik.

http://www.playtona.com