30.11.05

Nyhetsblogg fra Sandefjord bibliotek!

Som første folkebibliotek i Vestfold har Sandefjord bibliotek satt i gang sin egen nyhetsblogg.

Kirsti Opstad i Sandefjord skriver:
"Sandefjord bibliotek vil nå forsøke oss med en nyhetsblogg for biblioteket
fordi
- lære mer om hvordan blogger er og funker
- gi publikum mulighet til å abonnere på nyheter
- etablere et automatisk nyhetsarkiv
- gi brukerne mulighet til å si sin mening på bloggen".

Vestærnredaksjonen ønsker lykke til!

http://www.playtona.com