2.12.05

Ny fylkesbiblioteksjef i Vestfold

Unni W. Minsås har takket ja til stillingen som fylkesbiblioteksjef for Vestfold!

Unni er biblioteksjef i Stokke kommune, og vil tiltre ved fylkesbiblioteket senest 1. mars neste år.

http://www.playtona.com