2.12.05

Barnebokforum

IBBY Norge - barnebokforum hadde gjennomgang av årets billed-, barne- og ungdomsbøker i Sandefjord den 29.11.05.

Sandefjords blad, http://www.sandefjords-blad.no/, har skrevet en artikkel: Lærer å gi leseråd til unge.

Oppmøtet var rekordstort. 200 påmeldte.

Hilsen Tove Haugli, barneavd.

http://www.playtona.com