23.8.05

Teleløysing legges ned

Etter mer enn 30 år er siste nummer av Tele-løysing kommet (utgitt av Telemark fylkesbibliotek).

http://www.playtona.com