24.11.06

Erstatning for bokbuss i desember

Kvelden mandag 20. november havarerte bokbussen utenfor Sandefjord. Tirsdag ble omfanget av skaden kartlagt. Fylkesbiblioteket har allerde på plass en midlertidig løsning i desember, som vil sikre tilbudet til brukerne.
Etter havariet mandag er skadene kartlagt, og verkstedet har meldt tilbake at motoren må skiftes, noe som vil bli svært kostbart. Fylkesbiblioteket er derfor i gang med å finne alternative løsninger. Muligheten for å leie annen buss utredes, og ledige busser i de andre nordiske landene kartlegges. I mellomtiden har Fylkesbiblioteket fått på plass en midlertidig løsning som erstatning for planlagte bokbussturer i desember. Det er lagt opp en alternativ fraktordning til skolene, og faste lånere vil bli kontaktet. Skolene, som etter planen skal få besøk i ukene fram til jul, vil få tilbud om å bestille bøker direkte fra Fylkesbiblioteket. Frakt ut til skolene vil skje gjennom den transportordningen som finnes for bibliotekene i fylket. Tilbudet vil kun være en førstehjelp for skolene som har regnet med bokbussen fram imot jul. Enkeltlånere som ikke hører til noen skole eller institusjon vil vi betjene særskilt. De kan vente å høre fra bokbusskontoret med det første. Reserverte bøker vil bli sendt ut med ordinære postruter.
Se også tidligere artikkel under Nyheter på Fylkesbibliotekets hjemmeside.

Bokbusshavari

Kvelden mandag 20. november havarerte bokbussen utenfor Sandefjord. Tirsdag ble omfanget av skaden kartlagt. Verkstedet har meldt tilbake at motoren må skiftes, noe som vil bli svært kostbart. Fylkesbiblioteket er derfor i gang med å finne alternative løsninger. Blant annet utredes mulighetene for akutt hjelp fra de nærmeste fylkene, Buskerud og Telemark, så en løsning for de nærmeste ukene kommer raskt på plass. Fylkesbiblioteket utreder også muligheten for å leie annen buss, og ledige busser i de andre nordiske landene kartlegges. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hvordan vi skal betjene bokbusslånerne videre.

Fylkesbiblioteket har også satt i gang en kartlegging av bokbussbehovet i kommunene. I brevet fra oss har vi satt frist for tilbakemelding til 01.12.2006. Da bokbussen nå står pga motorhavari, vil det være behov for å legge fram et foreløpig resultat fra kartleggingen overfor Hovedutvalget for kultur og folkehelse allerede 06.12.2006 i deres oppsatte møte. Der vil det være behov for å varsle behovet for investeringsmidler til ny buss, og kommunenes uttalelser i saken vil være viktige innspill. Saken vil ikke kunne forberedes for en fullstendig behandling som leder fram til et vedtak nå, men saken gjøres kjent på dette møtet.

For mer informasjon kontakt:

Berit Borgen
Rådgiver
Vestfold fylkesbibliotek
Storgaten 16, N-3126 Tønsberg
Epost: beritbo@vfk.no
Tlf.: 33 35 49 82 / Mob.: 948 99 460

14.11.06

Referat fra styremøte NBF

1. november var det styremøte i NBF Vestfold, her er et kort referat:
  • Bibliotekprisen: Juryen er på plass (Jan Mehlum, Margaret Skjelbred og Liv Andresen), og prisen er utlyst med frist for forslag 1. desember. Vi jobber videre med sponsorer, og håper på mange gode forslag til kandidater!
  • Katarina Enne og Heidi Olsen refererte fra årets kontaktmøte på Klækken
  • Styret følger den videre utviklingen i behandlingen av Strategisk kulturplan. Planen skal til politisk behandling i desember
  • Planleggingen av årsmøtet er i gang, det blir avholdt i slutten av januar/begynnelsen av februar. Styret har beslutta en litt annerledes organisering enn de siste årene: vi starter klokken 14 med et faglig foredrag, denne gangen med fokus på det fysiske biblioteket.
    Valgkomiteen er oppfordret til å starte sitt arbeid i forhold til verv i styret.
  • Styret støtter det utsendte forslaget til etiske retningslinjer for bibliotekansatte som NBF sentralt har sendt ut på høring.
  • Styret prøver å få til et fellesseminar med fagforeningene til våren, gjerne i samarbeid med andre fylker, med tema bibliotekutredningen. Vi kommer tilbake til dette.

Hvis du vil lese hele referatet, ligger det på NBF Vestfolds nettside.

9.11.06

Hvem fortjener bibliotekprisen for Vestfold?

Norsk bibliotekforening avdeling Vestfold har i år opprettet en bibliotekpris. Den kan tildeles en person, en organisasjon eller institusjon som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Vestfold.
Prisen er en anerkjennelse av godt og kreativt bibliotekarbeid til beste for brukere og /eller allmennheten. Prisen er heder og ære, synliggjort ved et verk av en lokal kunstner, og vil bli delt ut på foreningens årsmøte i januar / februar.

Juryen består av Randi Hansen, Jan Mehlum, Margaret Skjelbred og Liv Andresen. NBF Vestfold ønsker forslag til kandidater. Alle er hjertelig velkommen til å foreslå! Begrunnet forslag sendes til NBF Vestfolds styremedlem Randi Hansen innen 1. desember.

Epost: randih@tonsberg.folkebibl.no
Post: Grågåsv. 26, 3142 Vestskogen

Statuttene kan leses her.

7.11.06

Norsk forskning om læring i søkeprosessen

Les om Nils Pharo fra Høgskolen i Oslo og Kalervo Järvelin fra Tampere Universitet sin forskning hvordan håndbøker i nettbruk samsvarer med måten nettbrukere søker i praksis.

Vestfolds litteraturpris 2006

..ble søndag tildelt Kåre Glette
Les i Tønsbergs Blad om utdelingen

6.11.06

Digital og sosial 2.0 - kom til Bergen!

Konferansen Digital & Sosial 2.0 arrangeres i Bergen torsdag 30. november og fredag 1. desember. Konferansen er et samarbeid mellom Hordaland fylkesbibliotek, SIKT (NBFs spesialgruppe for IKT), Thomas Brevik og ABM-utvikling.

Programmet byr på en innføring i begrepene web 2.0 og bibliotek 2.0. Den første dagen er det web 2.0 som er i fokus, med bl.a. innlegg om wiki, video og opphavsrett, sosiale nettverk og mashups. Og dag 2 handler om bibliotek 2.0: katalogfetisjisme, bibliotekkatalogene, 24-timers biblioteket, bibliotekradio og Tv.

Konferansen er første del av et opplegg for å lære bibliotekfolk nye måter å bruke nettet på. Del 2 består av tre verksteder, og del 3 er en ny konferanse våren 2007.

Les mer om Digital og Sosial 2.0! Påmeldingsfrist er 15. november.
Medlemmer av SIKT får billigere konferanseavgift. (Du kan melde deg inn på SIKT.org )

Vi sees vel i Bergen?

Hilsen Rigmor Haug, leder av SIKT

1.11.06

IBBY i Vestfold

IBBY Norsk barnebokforum har i år to arrangementer i Vestfold: tirsdag 28.11 i Sandefjord og onsdag 29.11 i Horten. IBBY er et "matnyttig" arrangement som gir en gjennomgang av nye barne- og ungdomsbøker. Les mer om arrangementet og meld deg på her.

http://www.playtona.com