24.11.06

Bokbusshavari

Kvelden mandag 20. november havarerte bokbussen utenfor Sandefjord. Tirsdag ble omfanget av skaden kartlagt. Verkstedet har meldt tilbake at motoren må skiftes, noe som vil bli svært kostbart. Fylkesbiblioteket er derfor i gang med å finne alternative løsninger. Blant annet utredes mulighetene for akutt hjelp fra de nærmeste fylkene, Buskerud og Telemark, så en løsning for de nærmeste ukene kommer raskt på plass. Fylkesbiblioteket utreder også muligheten for å leie annen buss, og ledige busser i de andre nordiske landene kartlegges. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hvordan vi skal betjene bokbusslånerne videre.

Fylkesbiblioteket har også satt i gang en kartlegging av bokbussbehovet i kommunene. I brevet fra oss har vi satt frist for tilbakemelding til 01.12.2006. Da bokbussen nå står pga motorhavari, vil det være behov for å legge fram et foreløpig resultat fra kartleggingen overfor Hovedutvalget for kultur og folkehelse allerede 06.12.2006 i deres oppsatte møte. Der vil det være behov for å varsle behovet for investeringsmidler til ny buss, og kommunenes uttalelser i saken vil være viktige innspill. Saken vil ikke kunne forberedes for en fullstendig behandling som leder fram til et vedtak nå, men saken gjøres kjent på dette møtet.

For mer informasjon kontakt:

Berit Borgen
Rådgiver
Vestfold fylkesbibliotek
Storgaten 16, N-3126 Tønsberg
Epost: beritbo@vfk.no
Tlf.: 33 35 49 82 / Mob.: 948 99 460

http://www.playtona.com