7.11.06

Norsk forskning om læring i søkeprosessen

Les om Nils Pharo fra Høgskolen i Oslo og Kalervo Järvelin fra Tampere Universitet sin forskning hvordan håndbøker i nettbruk samsvarer med måten nettbrukere søker i praksis.

http://www.playtona.com