3.10.06

Styremøte i NBF Vestfold

Som et nytt innslag i Vestærn har vi som målsetting å legge ut et kort sammendrag av referatet fra styremøtene i NBF Vestfold.

Styret hadde møte 28. september på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. For første gang i denne styreperioden var alle varaene invitert til å delta, og to av dem kom.

Økonomi: Foreningens økonomi er anstrengt, fordi vi fikk vesentlig mindre i støtte fra NBF sentralt enn vi har fått tidligere. Vi sparer på det vi kan.

Bibliotekpris: Det ble vedtatt å opprette en Bibliotekpris for Vestfold på sist årsmøte. Styret har vedtatt statutter for prisen, og jobber nå med å få sammensatt en jury for kåring av vinneren. Prisen utlyses relativt umiddelbart etter neste styremøte (begynnelsen av november).

Høring av Strategisk kulturplan: Fylket har lagt ut ny Strategisk kulturplan til høring, og NBF Vestfold skal avgi høringsuttalelse. Styret hadde sin første diskusjon av saken, og kommer med sin høring innen fristen 16. oktober.

Hva har skjedd på biblioteknorge-lista siden sist?: Vi har nytt fast punkt på styremøtene, hvor en av oss skal holde seg spesielt orientert. Denne gangen orienterte Kari.

Fellesseminaret: Det årlige seminaret, som skulle handle om lønnsforhandlinger denne gangen, er utsatt pga. avlysninger fra foredragsholdere.

Hvis du fikk lyst til å lese hele referatet finnes det på hjemmesida til NBF Vestfold.

http://www.playtona.com