14.9.06

WorldCat - felles bibliotekkatalog

18 000 bibliotek verden over i OCLC (online computer library center) samarbeidet har lagt ut sine databaser i felles katalogen WorldCat. Den er fortsatt i beta. Sjekk oppdateringer i basen fortløpende: http://www.oclc.org/worldcat/grow.htm

http://www.playtona.com