5.9.06

Artikkel om bibliotek 2.0

Denne artikkelen om library 2.0 ble publisert i Library Journal 1. september 2006 og er skrevet av Michael Casey og Laura C. Savastinuk. Michael Casey har sin egen blog som heter LibraryCrunch og er aktiv på flickr med library 2.0 bilder.

http://www.playtona.com