7.7.06

Rolig på biblioteket i sommer?

Hva med å lese litt bibliotekhumor?
The Warrior librarian har laget en index: http://www.warriorlibrarian.com/laffs.html

http://www.playtona.com