7.7.06

Nytt om navn oppdatert

Anne Sofie Madsen og Calle Landberg gikk av med pensjon 1. juli 2006. Begge to har jobbet lenge ved Vestfold fylkesbibliotek, og er godt kjent for svært mange i bibliotekene i Vestfold.

se: http://vestaern.blogspot.com/2005/06/nytt-om-navn.html

http://www.playtona.com