14.11.06

Referat fra styremøte NBF

1. november var det styremøte i NBF Vestfold, her er et kort referat:
  • Bibliotekprisen: Juryen er på plass (Jan Mehlum, Margaret Skjelbred og Liv Andresen), og prisen er utlyst med frist for forslag 1. desember. Vi jobber videre med sponsorer, og håper på mange gode forslag til kandidater!
  • Katarina Enne og Heidi Olsen refererte fra årets kontaktmøte på Klækken
  • Styret følger den videre utviklingen i behandlingen av Strategisk kulturplan. Planen skal til politisk behandling i desember
  • Planleggingen av årsmøtet er i gang, det blir avholdt i slutten av januar/begynnelsen av februar. Styret har beslutta en litt annerledes organisering enn de siste årene: vi starter klokken 14 med et faglig foredrag, denne gangen med fokus på det fysiske biblioteket.
    Valgkomiteen er oppfordret til å starte sitt arbeid i forhold til verv i styret.
  • Styret støtter det utsendte forslaget til etiske retningslinjer for bibliotekansatte som NBF sentralt har sendt ut på høring.
  • Styret prøver å få til et fellesseminar med fagforeningene til våren, gjerne i samarbeid med andre fylker, med tema bibliotekutredningen. Vi kommer tilbake til dette.

Hvis du vil lese hele referatet, ligger det på NBF Vestfolds nettside.


http://www.playtona.com