9.11.06

Hvem fortjener bibliotekprisen for Vestfold?

Norsk bibliotekforening avdeling Vestfold har i år opprettet en bibliotekpris. Den kan tildeles en person, en organisasjon eller institusjon som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Vestfold.
Prisen er en anerkjennelse av godt og kreativt bibliotekarbeid til beste for brukere og /eller allmennheten. Prisen er heder og ære, synliggjort ved et verk av en lokal kunstner, og vil bli delt ut på foreningens årsmøte i januar / februar.

Juryen består av Randi Hansen, Jan Mehlum, Margaret Skjelbred og Liv Andresen. NBF Vestfold ønsker forslag til kandidater. Alle er hjertelig velkommen til å foreslå! Begrunnet forslag sendes til NBF Vestfolds styremedlem Randi Hansen innen 1. desember.

Epost: randih@tonsberg.folkebibl.no
Post: Grågåsv. 26, 3142 Vestskogen

Statuttene kan leses her.

http://www.playtona.com