24.11.06

Erstatning for bokbuss i desember

Kvelden mandag 20. november havarerte bokbussen utenfor Sandefjord. Tirsdag ble omfanget av skaden kartlagt. Fylkesbiblioteket har allerde på plass en midlertidig løsning i desember, som vil sikre tilbudet til brukerne.
Etter havariet mandag er skadene kartlagt, og verkstedet har meldt tilbake at motoren må skiftes, noe som vil bli svært kostbart. Fylkesbiblioteket er derfor i gang med å finne alternative løsninger. Muligheten for å leie annen buss utredes, og ledige busser i de andre nordiske landene kartlegges. I mellomtiden har Fylkesbiblioteket fått på plass en midlertidig løsning som erstatning for planlagte bokbussturer i desember. Det er lagt opp en alternativ fraktordning til skolene, og faste lånere vil bli kontaktet. Skolene, som etter planen skal få besøk i ukene fram til jul, vil få tilbud om å bestille bøker direkte fra Fylkesbiblioteket. Frakt ut til skolene vil skje gjennom den transportordningen som finnes for bibliotekene i fylket. Tilbudet vil kun være en førstehjelp for skolene som har regnet med bokbussen fram imot jul. Enkeltlånere som ikke hører til noen skole eller institusjon vil vi betjene særskilt. De kan vente å høre fra bokbusskontoret med det første. Reserverte bøker vil bli sendt ut med ordinære postruter.
Se også tidligere artikkel under Nyheter på Fylkesbibliotekets hjemmeside.

http://www.playtona.com