13.11.07

10-årsjubileum

Så var det vår tur, da,- Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse er jo "vertskap" for PiV-biblioteket, to litt utradisjonelle bibliotekvirksomheter,- som går flott i tospann!
Kompetansesenterets bibliotek startet med INFO-banken i 1990, ble nasjonalt kompetansesenter i 1997 (Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens), og igår feira vi 10-årsjubileum for Kompetansesenteret, som har vokst seg stort og vitalt, og har skiftet navn til Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse fra 2007.
Lenge var jeg alene bibliotekar, nå er vi tre,- det er naturligvis veldig fint å ha fag-kolleger, og snakke stammespråket. Dessuten er jo både Vigdis og Pippi både dyktige og hyggelige mennesker. Så vi er heldige, vi....
Kompetansesenterets virksomhet har vært preget av tverrfaglighet, og en bruker hverandres ressurser ved forespørsler om det ene og andre. Det vil si at en forespørsel til biblioteket kan bli til en konslulentsamtale med en av de andre medarbeiderne, i tillegg til lån , søk, formidling av litteratur.

Vårt hovedfokus er demens, alderspsykiatri og funksjonshemning/uviklingshemning og aldring, så har dere spørsmål innen disse fagområdene, står vi så gjerne til rådighet!!
Vi er en landsdekkende virksomhet, og vi sender ut på lån til nord og syd og øst og vest. Mange av henvendelsene er fra studenter på forskjellige nivå, våre egne medarbeidere naturligvis, og ellers forskere, lærere, helsepersonell, arkitekter...

Jeg har en liten artikkel om bibliotektjenesten vår i neste nummer av tidsskriftet vårt: D&A (Demens og alderspsykiatri) - inntil 2007 kom det ut under navnet DEMENS. Dette kommer ut 4 ganger i året, er rimelig å abonnere på og inneholder mye godt og aktuelt stoff innen fagområdet.
Vi lar høre mer fra oss!


Eva Anfinnsen


http://www.playtona.com