9.10.07

Levedyktig Vestærn?

I ”gode, gamle dager” havnet det flere ganger i året et meldingsblad på pulten min – prydet med en kaktus på omslaget og med navnet Vestærn i store, sorte bokstaver. Innholdet var smått og stort fra bibliotekmiljøet i Vestfold – litt fra fylkesbiblioteket, litt om kurs og møter, litt om ledige stillinger og nyansettelser, litt fra biblioteklaget (som NBF, avd. Vestfold het dengangen..) – i det hele tatt en kjapp oppdatering på hva som rørte seg i fylket, og jeg tror de fleste tok seg tid til å kikke gjennom bladet.

Ansvaret for utgivelsen lå hos fylkesbiblioteket, og redaktøren var en av de ansatte der, selv om stoffet ble til ”på dugnad”. Teknikken innhentet papirversjonen, og bladet ble etter hvert nettbasert, for så å gå over til å bli en blogg – fremdeles med hovedansvaret hos fylkesbiblioteket. En nyttig og veletablert kanal for informasjon om hva som rørte seg i bibliotekvestfold, og personlig ser jeg med litt undring på at ingen lenger ønsker å ha ansvaret for ”utgivelsen” – selv om den nå er vesentlig enklere enn i papirversjonens tidsalder…
Men jeg tar det til etterretning, og ser at det er opp til oss ”der ute” å sørge for at Vestærn fortsatt lever –hvis det er det vi ønsker.

Derfor har jeg sagt ja til at Stokke bibliotek skal være med på stafetten, og bare kommunens dataservice-instans får fjernet sperringen på bloggen, skal jeg komme med bidrag på egen hånd……

Hilsen Hanne Ottoson

http://www.playtona.com