1.6.07

Stilling som barnebibliotekar i Sandefjord

Det er fra 1.9.2007 ledig fast 100% stilling ved barneavdelingen, Sandefjord bibliotek. Sandefjord bibliotek har 16 årsverk (barneavdelingen 3 årsverk) og hadde i 2006 ca. 318.000 utlån. Biblioteket driver bl.a. en utstrakt virksomhet overfor barnehager og skoler. Se for øvrig bibliotekets hjemmeside, www.sandefjord.folkebibl.no

Vi søker en person som i hovedsak skal jobbe med litteraturformidling og lesestimulering overfor barn, barnehager og skoler. Drift og utvikling av barneavdelingens hjemmesider ligger også til stillingen. Stillingen inngår i bibliotekets turnusplan.

Vi ønsker søkere som er kreative, utadvendte og som trives i en formidlingssituasjon.
For stillingen kreves det godkjent bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdannelse. Stillingen lønnes etter stillingskode 7026 bibliotekar med årslønn fra 281.500 til 320.400 avhengig av ansiennitet. 2% trekk til kommunal pensjonsordning. 6 måneders prøvetid. For øvrig vanlige kommunale ansettelsesvilkår.

Søknaden bør fylles ut elektronisk, se Sandefjord kommunes internettside, http://www.sandefjord.kommune.no/
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Thorhild Westrum Solem, tlf. 33416753, eller biblioteksjef Hans Gjerløw, tlf. 33416750.

Søknadsfrist: 20.6.2007

http://www.playtona.com