29.5.07

Folkebibliotekstatistikk under lupen i Sverige

Svensk biblioteksförening har nylig publisert en analyse av svensk folkebibliotekstatistikk. Analysen har til hensikt å vise hvordan kommunene kan øke etterspørselen etter bibliotektjenester.
Viktige funn er at stor ressursinnsats er den viktigste veien til økt etterspørsel og at tjenester utover bokbutlån virker å ha en positiv effekt på etterspørselen.
Les hele rapprten på Svensk biblioteksförenings hjemmesider:
www.biblioteksforeningen.org .

http://www.playtona.com