7.6.07

Fra Internettverksted i Horten

Dagen har dreid seg om google, forskjellige innganger, og så videre. Referat fra møtet vil komme senere, og legges også ut her. Jørn Helge Dahl har vært en god foreleser og vil sende ut noen linker til sider vi har vært innom i dag. Dette kommer også senere.

Hilsen
Tove Gausen
Fylkesbiblioteket

http://www.playtona.com