19.10.07

Stokke bibliotek og Bibliotekets Venner

I Stokke er vi så heldige at vi har foreningen Bibliotekets Venner – et forum tilknyttet biblioteket, med formål: ”.. i samarbeid med biblioteket, stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning, for kultur og kulturaktiviteter generelt”.
Foreningen feiret 10-årsjubileum i mars 2007, og er en uvurderlig støtte for et bibliotek i den mellomstore klassen. Med deres hjelp er det mulig å ha mange flere arrangement enn det bibliotekets økonomi tilsier, og foreningen deltar også aktivt i den politiske debatten rundt Stokke bibliotek.

Foreningen har et aktivt styre med en entusiastisk leder, og styret både foreslår tiltak, inngår avtaler og står for mesteparten av den praktiske gjennomføringen av arrangement – hjemmebakte kaker er også alltid på plass! Biblioteksjefen er obligatorisk medlem av styret.
Typer arrangement varierer – fra rene litterære kvelder til foredrag om for eksempel utgravningene på Gulli, jugendstilen eller matkultur.

Program for Bibliotekets venner sesongen 2007/2008

Medlemskap i foreningen har kostet kr. 50,- pr. år t.o.m. 2007, og øker til kr. 100,- fra 2008 – ingen stor utgift med andre ord!

Hanne Ottoson

Etiketter: ,


http://www.playtona.com