22.5.06

Sjekk ut Google Librarian Center

Google Librarian Center skal samle historier fra bibliotekarers hverdag om vellykket "googling". Første nyhetsbrev kom i desember 2005. Så langt ligger det kun få artikler her, to av Matt Cutts om rangering, en av Karen G Schneider (bibliotekar) om kildekritikk og litt om Google Earth. Du kan selvfølgelig abonnere på oppdateringer.

Google skriver: "Librarians and Google share a similar mission: to organize the world's information and make it universally accessible and useful. We support librarians who work each day to further that mission. This site is a first step toward improving and expanding that support."

http://www.playtona.com