20.12.05

Enter X

I Bibliotekspressen nr. 20 2005 (utgitt av danske Bibliotekarforbundet) kom jeg over en artikkel om nok et spennende prosjekt i Danmark. Denne gangen er det snakk om å utvikle et spill for barn, der de kan lære seg søkekompetanse og søkevaner på nettet. Fantastisk!

Prosjektet har en egen nettside: http://www.enterx.dk/ der man kan følge med på utviklingen via egen blogg. Her er det også mulig å få et innblikk i hvordan spillet utformes. I spillet vil barnet få ansvaret for opplæringen av en figur, som er barnets stedfortreder på nettet. Figuren må bli god til å søke og til å løse oppgaver. Spillet vil ha en oppgavedatabase der bibliotekaren kan skreddersy oppgaver til sin undervisning.

Ambisjonen er å lage et produkt som barna også vil bruke utenom skole og bibliotek.

Minner om at Bibliotekspressen kan lastes ned som en pdf-fil fra nettstedet http://www.bibliotekspressen.dk/

http://www.playtona.com