4.12.07

”Kjøssing i biblioteket”

- gleder og utfordringer i et kombinasjonsbibliotek

Som dere sikkert husker fra forrige artikkel er Sande bibliotek et kombinasjonsbibliotek. Kombinasjonsbibliotek kan, som mange andre ting her i verden, fungere både bra og dårlig. Jeg ønsker å fortelle litt om våre erfaringer.

I ”Lov om folkebibliotek” står det at det skal være et organisert samarbeid mellom folke- og skolebibliotek i kommunen. I Sande har vi en samarbeidsavtale som som regulerer samarbeidet og som har som en overordnet målsetting å sikre barn og unge et best mulig bibliotektilbud. Avtalen gjelder for fem år av gangen.

Skolene betaler biblioteket ca. 180.000 pr. år for denne skolebibliotektjenesten og bidrar med ca. kr. 60.000 kr til bokinnkjøp hvert år.

Som tidligere nevnt består kombinasjonsbiblioteket av to skoler (en barneskole og en ungdomsskole) og folkebiblioteket. Biblioteket ligger midt mellom skolene, kun noen få meter fra hverandre. Minimum to ganger i året har vi samarbeidsmøter med ledelsen ved begge skolene.

To dager i uka fungerer vi som skolebibliotek (og varmestue). De andre dagene har elevene mulighet til å bruke biblioteket i skoletiden hvis de skal hente/låne/reservere bøker, jobbe med skolearbeid/lekser/prosjekter etc., men etter kl. 14 (eller etter skoleslutt) er elevene ”vanlige” brukere og kan benytte seg av bibliotekets tjenester som ellers.

Kombinasjonsbibliotekmodellen skaper mange gleder, kjempehøye besøks– og utlånstall OG enkelte utfordringer i hverdagen.

Som for eksempel når to ungdommer kysser i biblioteket og en låner klager. Jeg sier som Stig Holmås: ”Min jobb er å tjene folket. Hvem er folket i dette tilfellet? Han som klager eller de som kjøsser? Begge parter, skulle jeg tro …”

Så det å drive kombinasjonsbibliotek er krevende på mange måter. Vi har mange brukergrupper som har vidt forskjellige behov. Vi som jobber i kombinasjonsbibliotek må kunne småprate med fru Hansen og foreslå en ”god” bok samtidig som vi må kunne lære opp elever i nettbruk, snakke utagerende elever til ro og kunne betjene læreren som ønsker en bokkasse om indianere – helst samtidig.

I tillegg må vi forholde oss til to forskjellige skoleledelser, over 80 lærere, ca. 600 elever og en kultursjef.

Så jeg sier som Stig Holmås, jeg. ”Det er ikke så greit, nei”.

Men morsomt, utfordrende og slitsomt er det å jobbe i kombinasjonsbibliotek – og vi kan ikke tenke oss noe annet!

http://www.playtona.com