30.5.06

Postliste "Databaser"

Ønsker å minne om ABM utviklings forskjellige postlister, og da spesielt postlisten databaser: "For informasjon fra ABM-utvikling angående konsortieavtaler for abonnement på faglige databaser."

Informasjon om postlistene finnes på ABM utviklings nettsider.

Rigmor

http://www.playtona.com