18.12.07

Å selge et bibliotek …

Hvordan kan vi markedsføre et bibliotek med alle dets fortrinn og uendelige muligheter? Med sutring?

I mange år har det nok vært vanlig blant bibliotekfolk å klage, undertegnede iberegnet. Sutring over dårlige bokbudsjetter, over hvor håpløse lokaler biblioteket har, over dårlige åpningstider og over hvor få ansatte man har. Ja, det er ikke måte på hvor dårlig stelt det egentlig er. Vi, ved Sande bibliotek, er intet unntak. Vi har klaget i sikkert fem år fordi vi mangler to årsverk i forhold til Statens Bibliotektilsyns normer, men det er ikke det som er det essensielle her - spørsmålet er heller: Har denne sutringen ført til noe positivt? Har vi oppnådd noe?

Jeg tror dessverre at svaret er NEI!

Og det som fikk meg til å reflektere over dette var lederen i Norsk Bibliotekforening, Anne Hustads artikkel i Bibliotekforum nr. 9, 2007. Hustad skriver at det er lett å fokusere på bibliotekets problemer i stedet for muligheter. JA! Kanskje spesielt vi som jobber i små bibliotek? Jeg vil påstå at strategien ikke fungerer og da må vi bibliotekansatte finne på en annen løsning. Som f.eks. å fokusere på de muligheter som faktisk er til stede og minne om hvilken verdi biblioteket har som møteplass/kunnskapssted/kulturbærer for lokalbefolkningen og ikke minst - minne om alt det vi ansatte i bibliotek faktisk får til TIL TROSS FOR trange budsjetter, uhensiktmessige lokaler og korte åpningstider.

Som Hustad skriver: ”Skap forståelse for at biblioteket er det stedet der alle kan få tilgang til internett, oppdatert IKT-utstyr og kyndig veiledning. Vis at biblioteket kan være stedet for seniorsurf og internettkurs. Vis at biblioteket kan bli et viktig senter i kommunen. Måten vi formidler budskapet på kan være like viktig som innholdet. Hvordan få fram de gode fortellingene og de gode presentasjonene? … Filmen fra Kongsberg bibliotek kan brukes mange steder. Hva med å invitere politikere til seminar (kanskje frokost?) og presentere gode eksempler på bibliotektjenester, vise til nabokommunens (eller andre kommuners) vellykkede satsning, vise fram nye ideer fra våre naboland – og vise fram bibliotekenes digitale tjenester.
Mange politikere har et snevert og foreldet syn på hva biblioteket kan bidra med i samfunnet. Vi må sørge for at de blir overrasket over hva biblioteket kan yte ved å sette biblioteket inn i et større perspektiv og gi innsyn i hva biblioteket kan bidra med for alle grupper i samfunnet”,
avslutter lederen i Norsk Bibliotekforening.

Slik jeg ser det må vi rett og slett markedsføre bibliotekene og tjenestene der bedre. Og vi må gjøre det med all den glød og iver som vi ellers viser i forhold til brukerne våre. Nå vet jo jeg at mange bibliotek har markedsført seg bra i flere år, men det er kanskje de store bibliotekene som har vært mest bevisste på dette med synliggjøring?


Ja, dette var Sande biblioteks siste bidrag til Vestærn i år. Det har overraskende nok vært både morsomt og spennende å få være med. Så alle etternølere, meld dere på stafetten, det er sikkert ikke for sent å tegne seg for neste år!


Hilsen Tone Bahus Rødningen
Sande bibliotek

http://www.playtona.com