28.10.07

Artoteket i Stokke bibliotek

Trond Giske var for et par år siden i Frankrike og oppdaget noe som kaltes ”artotek” – dette syntes han var en så god idé at det burde finnes i Norge også. Det viste seg at det fantes noen allerede…og ett av de som fremdeles er i aktiv bruk, befinner seg i Stokke. Giskes utspill førte til en undersøkelse og en høringsrunde, men det ser ikke ut til å resultere i verken sentrale midler eller forslag til økt innsats.
Men Stokke biblioteks artotek lever likevel, og er et tilbud til fastboende i kommunen om å låne bilder. Begynnelsen på artoteket var en privat donasjon på 50-tallet, og samlingen av grafikk har sakte men sikkert økt slik at den i dag inneholder ca. 300 verk. Samlingen har en meget beskjeden budsjettpost som tillater et par nyinnkjøp i året – resten går til reparasjoner.
Samlingen er populær og brukes både til å utsmykke private hjem, kontorer, institusjoner, skoler og barnehager i kommunen.
Kulturskolen bruker bilder til inspirasjon for elevene, og selvfølgelig varierer biblioteket selv sine vegger med verk fra egen samling!
Dessverre er ikke bildene tilgjengelige via internett – dette har foreløpig strandet på opphavsrettsproblematikk, men det er mulig å søke på kunstnere eller selve samlingen (dokumenttype Bilde) og i alle fall få en oversikt over hva som finnes.
Vi er stolte av denne spesielle delen av samlingen vår i Stokke, og viser den gjerne frem til besøkende!

Hanne Ottoson

Etiketter: ,


http://www.playtona.com