14.6.06

Kompetansehevingskurs for skolebibliotekarer

Hurra! Fagforum for bibliotekarer i videregående skoler i Vestfold har fått tilslag på søknad om ca 100 000 kr til kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet. Dette vil gå til et kurs i regi av Biblioteksentralen med Niels Damgaard og Maren Brit Baadshaug som kursansvarlige. Kurset består av fem samlinger i løpet av skoleåret 2006 og 2007. Katarina Enne, Torunn Aas og Beate Aakerøy jobber for tiden med å tilrettelegge kursinnholdet for Vestfold, men ett av de viktigste målene med dette kurset blir nettverksbygging. Skolebiblioteket - morgendagens læringssenter het det opprinnelige kurset som ble kjørt skoleåret 2004-2005 i Oslo.

http://www.playtona.com