28.4.06

Verdens bokdag med maratonopplesning

På Varden ungdomsskole i Sandefjord ble bokdagen markert mandag 24. april. Bokinspirator Liv Gade fra Norli bokhandel fortalte om tre aktuelle ungdomsbøker for alle skolens 400 elever i skolens gymnastikksal. Etter denne 15 minutter sekvensen kunne elevene gå til timen eller følge en maratonopplesning på 6 skoletimer av "Stormbreaker" skrevet av Anthony Horowitz. Vi hadde 8 forskjellige opplesere som bytta på å lese høyt fra boka. Hver leste 20 minutter om gangen.

Vi var veldig spente på om det var noen elever som holdt ut hele tida. Ca. 300 elever var med fra starten av, og hele 80 elever holdt ut helt til slutt! Av disse 80 fikk en elev en bokgave og en blomst.

Erfaringer fra dagen: Populært tiltak for mange elever. Men boka var litt tjukk. Bør være mellom 150 og 200 sider. Vi hadde bare en pause. To toalettpauser bør nok også legges inn i løpet av dagen. Det virker forstyrrende når "stadig" noen skal på do. De som har gått ut eller blir kasta ut fordi de forstyrrer, bør ikke få komme inn igjen. Men det er ikke lett å ha oversikten etter en pause. Kanskje "billett" eller stempel på handa?

Alternativ til maratonopplesning:
a. Oppfordre alle norsklærerne til å lese utdrag fra en ungdomsbok de vil anbefale
b. Lese noveller

Vi har mange tospråklige/fremmedspråklige elever på skolen. Bør vi få deres morsmålslærere til å finne fram og anbefale ungdomsbøker på deres morsmål?

Les mer i Sandefjords Blad
og se bilder fra arrangementet på skolens vevsted

Anders Haukaas

19.4.06

Forum for barnebibliotekarer

Det tradisjonelle barnebokmøtet i regi av Vestfold fylkesbibliotek har nå skiftet navn - og til dels fokus. På barnebokmøtet 4. april var det enighet om at det framover også åpnes opp for gjennomgang av andre medier enn bøker, - blant annet dataspill, film og nettressurser. Men barnelitteraturen og litterturformidling vil fortsatt være viktig i Vestfold!

I tillegg ønsker fagforumet å være en møteplass hvor deltakerne kan utveksle ideér og erfaringer, etablere fellesstrategier og bli mer synlige og slagkraftige utad. Fagforumet er åpent for alle som jobber med barn og unge i skole- eller folkebibliotek.

Les referat fra møtet her.

Neste møte i fagforumet blir mandag 22. mai Tønsberg og Nøtterøy bibliotek / Vestfold fylkesbibliotek.

9.4.06

Bokomat på Gjøvik

Landets første bokomat befinner seg på Gjøvik, nærmere bestemt på kjøpesenteret CC Gjøvik. Den kan tas ibruk fra 6.mai, og er et samarbeid mellom Oppland Fylkesbibliotek, Biblioteksentralen, og folkebibliotekene i Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik. Les mer om Bokomaten i Oppland Arbeiderblad. Legg merke til egen lenke til TV innslaget om bokomaten på TV Innlandet :)

3.4.06

Bokgildet 2006

Det fylkeskommunale samarbeidsopplegget Bokgildet, er nå avviklet for 2006. 7 bibliotekarer fra Vestfold har vært på "turne" til Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold og presentert 57 romaner og 8 diktsamlinger utvalgt blant kulturfondbøkene fra 2005. Tilsammen har 165 kollegaer fra de fire fylkene vært entusiastiske tilhørere, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger - det er liten tvil om at opplegget både engasjerer og er matnyttig i vår daglige formidlingssituasjon. Vi planlegger en liten "ekstraforestilling" i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i løpet av april/mai der det blir en ny mulighet til å delta for vestfoldinger som ikke kunne delta i mars - egen invitasjon vil bli sendt ut når datoen er fastsatt.
"Stafettpinnen" for Bokgildet er 2 år i hvert fylke, og er i Vestfold også neste år, før den går videre til Østfold i 2008. Vi 7 som har jobbet sammen i år, har hatt det moro og lært mye - det lover forhåpentligvis godt også for neste års gilde!

Biblioteksjefmøte

Det blir nytt biblioteksjefmøte for folkebibliotekene og fagbibliotekene i Vestfold.

Dato er fredag 5. mai, og vi starter med kaffe/te kl.09.00. Sted blir møterommet i 3. etg Tønsberg og Nøtterøy bibliotek/Vestfold fylkesbibliotek.
Programmet kommer i kurskatalogen og i egen invitasjon.

http://www.playtona.com