23.12.05

Stokke bibliotek - vikar

En venstrehånds julehilsen til alle bibliotek-kolleger i fylket:
Stokke bibliotek er i akutt nød for fagutdannet bibliotekar, da vår tilkallingsvikar har takket ja til andre vikariater...

Fordi jeg nå er sykmeldt, og etterhvert går over i ny jobb, trenger vi snarest en fagutdannet bibliotekar inntil 75% som vikar i perioden januar til juni 2006.
Arbeidsoppgaver: Veiledning, skranke, katalogisering, kassering og forefallende oppgaver. Lønn iht regulativ som bibliotekar.

Spre informasjonen til bibliotekarer som har ledig kapasitet og ønsker praksis!

Interesserte bør ta kontakt med
Virksomhetsleder Kultur, Bjarne Sætre, tlf.33295200, eller meg snarest over jul.

Vennlig hilsen

Unni W. Minsås
epost:unwem@online.no

http://www.playtona.com