22.12.05

Artotek

Stokke bibliotek har helt siden 1957 drevet med utlån av kunst, nærmere bestemt grafikk. I en artikkel i Tønsbergs Blad kan du lese mer om tilbudet.

(I slutten av november hadde Nrk en sak på artotek. Da var det Giske som hadde vært i Frankrike og sett artotek der, og som ønsker tilsvarende i Norge. NBF tok også tak i dette.)

http://www.playtona.com