6.10.05

Fagseminar for ansatte i bibliotek

Dette er en fin anledning til å skaffe seg mere kompetanse på flerkulturell forståelse. En kompetanse som er viktig å ha uansett hvor i bibliotekene man arbeider. Kurset er for alle. Hold av dagen, meld deg på!

[sakset fra NBF Vestfolds nettsted]

Invitasjon

http://www.playtona.com