28.9.05

"Bibliotek på nederste utlånshylle"

Hvilket bibliotek vi snakker om?

Holmestrand bibliotek - her har det vært nedbemanning og budsjettkutt de siste åra. I en artikkel i dagens Tønsbergs Blad kan vi lese:

I løpet av de siste årene har biblioteket mistet 2,1 årsverk. I den samme perioden har biblioteket sett seg nødt til å kutte ut Bokcafé, Seniorsurf, Trollklubben for barn fra 0-5 år, Eventyrstunden og alt av organiserte skolebesøk. Innkjøp av nye medier har også stupt fra ca. 415.000 kroner til ca.190.000 kroner over tre år. I takt med dette har det totale utlånet også gått ned.

les hele artikkelen

http://www.playtona.com