29.9.05

Nytt bibliotek- og informasjonsfag

I LOnytt kan vi lese:
Fagforbundet har utarbeidet et forslag til kompetanseplattform og fagplan for et nytt bibliotek- og informasjonsfag. Saken er nå til behandling i det offentlig oppnevnte utvalget som avgjør det nye fagets framtid.

les hele artikkelen

http://www.playtona.com