26.1.08

Livshistorier

Flere ganger har jeg hatt henvendelse fra folk som søker hjelp til å få nedtegnet sin livshistorie med tanke på sine barnebarn eller andre slektninger. Dette tror jeg heller ikke er ukjent for andre som jobber i bibliotekene.Jeg har derfor lyst til å gjøre oppmerksom på en dame som har tatt tak idenne ideen og forsøker å gjøre den til sitt levebrød. Konseptet er at hun intervjuer, skriver ned og produserer boken som den enkelte måtte ønske.

Damen heter Anette Holt og firmaet Vitaveritas. For nærmere informasjon se hennes hjemmeside eller artikler i Sandefjords blad og Tønsberg blad

Hans Gjerløw

Etiketter:

25.1.08

Nyansatt barnebibliotekars bekjennelser:

Tilbake i folkebibliotekets verden etter flere år med selvvalgt eksil. Det var godt å oppleve at alt er det samme og samtidig har det forandret seg. Eller var det jeg som hadde forandret meg. Ja sikkert. I hvert fall begynte jeg 1. nov med sommerfugler i magen - som fort ble til glede og spennende utfordringer. En av de ting jeg skulle i min nye jobb var å være bokåpner. Jeg har jo vært bokåpner eller holdt bok-prat før, men har ikke vært i barneskolen på 12 år. Så jeg var spent.


Å komme ut som bokåpner til en skole er en opplevelse av de store, men samtidig helt hverdagslig for en barnebibliotekar på barneavd. i Sandefjord, og sikkert andre steder. Jeg skulle besøke en 6. kl. en kald og blåsende morgen i desember. Trodde at jeg var for sent ute og kom i full fart inn i klassen. Der sto jeg med et litt vilt blikk, håret til alle sider grunnet blesten og 4 bæreposer med spennende bøker, syntes nu jeg. Klassen på 47 stk vendte seg og så på meg. Hva de tenkte kan jeg bare gjette på og jeg var glad for at jeg ikke kunne lese tankene deres. Etter kort intro fra læreren var det bare å sette i gang. 47 åpne ansikter vendt mot meg og de venter på at jeg skal underholde dem, inspirere dem og begeistre dem. Akkurat da føltes det som jeg hadde påtatt meg en altfor stor og ugjennomførlig oppgave. Men nettopp da smiler en av guttene til meg. Ikke vet jeg hva han heter og ikke husker jeg lengre hvordan han ser ut. Men smilet hans husker jeg. Oppmuntrende. Og jeg satte i gang med det jeg var kommet for - nemlig å være bokåpner. Jeg merket raskt at jeg hadde klassen med meg. De så bøkene gjennom mine øyne. Spennende, triste og lykkelige alt etter som. Da jeg var ferdig var magien brutt og jeg var igjen en fremmed som ikke passet inn i klasserommet. Da var det bare en ting å gjøre, nemlig si: Far vel og god fornøyelse med videre lesning.

Johanne på barnavdelingen i Sandefjord

21.1.08

Russisk arkitektur

Katarinapalasset kan beskues i 1. etasje i Sandefjord bibliotek. Det er laga av bibliotekar og legoentusiast Michael Peters. Han har brukt 8 måneder på å lage det!

Mer om det imponerende byggverket fra Sandefjords blad: Med lego på TV.

Michael kan du se på NRK i serien om samlere, ved Petter Schjerven, som blir sendt nå på ettervinteren.

Kirsti Opstad

Etiketter:

17.1.08

Litteraturhalvtimen

Sandefjord bibliotek jobber mye med å tenke formidling av samlingene, gjennom utstillinger og arrangementer. Det er så altfor mange bøker som står med ryggen ut, og det er så alt for mange som gresser langs hyllene som ønsker tips til lesing.

Vi vil så gjerne koble den gode boka med den rette låneren!

I fjor forsøkte vi oss med et nytt tilbud som vi kaller "Litteraturhalvtimen". Etter en ide undertegnede fikk ved å besøke nettsidene til Lillehammer bibliotek (man får mange tips ved å surfe rundt!). Der har de noe de kalte "Bok for dagen". Hver fredag kl. 12 formidler en ansatt en "god bok" - dvs snakker om boka og leser høyt noen avsnitt.

Det hørtes lurt ut! Og etter å ha fått noen flere opplysninger om tilbudet - og gode råd, satte vi i gang i Sandefjord.

Hver fredag kl. 12 - 12.30, mellom jul og påske, og hver fredag mellom høstferien til tidlig i desember, ønsker biblioteket velkommen til "Litteraturhalvtimen". Vi er fem personer, som etter tur, plukker bøker vi liker og har lyst til å formidle.

Og folk møter opp! Første gangen kom det over 40 stk! Det strømma på og strømma på - og vi måtte si - at det er dessverre ikke plass til flere! Etter hvert har vi et besøk som ligger på i snitt 20. Det synes vi er veldig bra for et slikt tilbud. Det er mest godt voksne som kommer siden det er på formiddagstid - godt voksne og litteraturinteresserte! Biblioteket byr på gratis kaffe og te, og det er veldig populært!

Etter første sesong (våren 2007) tok vi en evaluering på opplegget. Underveis hadde vi også ansatte som tilhørere som da kunne komme med konstruktive forslag på hvordan halvtimen kunne bli enda bedre.

Vi prøver å formidle bøker som burde få mer oppmerksomhet. Vi anbefaler ikke bøker med ventelister, eller helt nye aktuelle bøker, men prøver å trekke fram skjulte skatter i samlingen. På forhånd låner vi inn ekstra eksemplarer - vi vil gjerne få noen utlån også!

Vi sier at å skape begeistring og leselyst er det viktigste. Det skal ikke være en forelesning på universitetet.

Biblioteket er altså inne i den tredje sesongen. Publikum er glade for tilbudet - og spør med jevne mellomrom om : "dere skal vel fortsette etter jul? Og når begynner dere?". Og vi som holder på med det, har også fått et løft, vi er like begeistret! Dette synes vi er morsomt, lærerikt, og det går rett inn i hjertet vårt: vi formidler den gode boka til glade lånere.

Vi anbefaler andre bibliotek å starte med sine litteraturtimer! det er et lystbetont innslag i arbeidet vårt, og det er overkommelig, siden vi deler fredagene mellom oss.

Anbefalingene legger vi også ut på nett:
http://www.sandefjord.folkebibl.no/detskjer/arr_voksne.html
http://www.sandefjord.folkebibl.no/litteraturhalvtimen/Velkommen.html

Og så lager vi halvårige brosjyrer til utdeling.

Herved anbefalt!

Kirsti Opstad

Etiketter:

10.1.08

"Det problematiske utlånet"

Januar er tiden da lokalaviser landet over gjør opp status over året som er gått, så også i Sandefjord i regi av Sandefjords blad.

Man skriver om nedgang i kinobesøket, hvordan det står til med besøket på museet, hvordan gikk det med bunnlinjen til kommunens bedrifter, og, heldigvis, hvordan har utlån og besøk vært på biblioteket.

Jeg må da innrømme at det er veldig kjekt å kunne melde at verken utlån eller besøk noen gang har vært så høyt som i 2007 og at utlånsveksten også omfatter den gamle, trauste boka.

Og da står jeg gjerne over med å måtte fortelle at, ja, på utlånstoppen hos oss ligger også Anne Ragde, Jon Nesbø og deres like.

Les mer om årets resultat for Sandefjord bibliotek i Sandefjord blad: Rekordutlån ved biblioteket

På Biblioteknorge har vi de seneste dagene hatt en debatt om fokus på utlånstall og bestselgere. Man gremmer seg over at disse forholdene får så mye oppmerksomhet og at de overskygger alt det andre viktige bibliotekene gjør og står for.

La oss i alle fall slutte å gremme oss over oppmerksomhet. Medias forenklede tilnærming til det vi driver med og fokus på større enn/mindre enn og enkeltskjebner (Ragde/Nesbø), må vi bare leve med og utnytte for alt det er verdt. Og fremdeles er det slik at de fleste mennesker forbinder bibliotek med et sted hvor man kan låne bøker og sitte og lese. Dette er også politikerne i Sandefjord opptatt av, og det skaper en trygghet hos dem om at det fortsatt bør bevilges penger til biblioteksformål.

Jeg er selvfølgelig ikke blind for alle endringene som har skjedd og skjer når det gjelder bibliotekenes rolle og oppgaver. Men det tar tid å implementere disse og ikke minst å markedsføring og synliggjøring. Vi må da bare sørge for at det pusterommet et anstendig utlån og besøk gir oss brukes riktig. Hvis vi kun lener oss til dette vil det selvfølgelig gå fort nedoverbakke.

Jeg har ofte lurt på hvilke faktorer som har størst innvirkning på bruken av bibliotekets samlinger og hvordan disse eventuelt spiller sammen.

Hvor mye betyr bl.a.:
  • Mediebudsjettets størrelse
  • Mediebudsjettets stabilitet
  • Kasseringspolitikk
  • Bokvalgspersonalets sammensetning når det gjelder kjønn, alder, utdanningsbakgrunn, politisk ståsted og etnisitet
  • Valg av leverandører
  • Hensyn til etterspørsel
  • Kvaliteten på skolebibliotekene i kommunen
  • Bosettingsstruktur og biblioteksstruktur


Dette er områder som det burde vært forsket mer på. Vi har jo nå veldig gode data både på hvem lånerne våre er og hva de låner og hvem som ikke bruker oss. En studie som sammenlignet to eller flere kommuner langs disse parametrene ville jeg tro kunne gi nyttig kunnskap. Og kanskje kunne det føre til at vi også kunne få et høyere utlån!

v/Biblioteksjef ved Sandefjord bibliotek: Hans Gjerløw

Etiketter:

8.1.08

Second Life

Vestfold fylkesbibliotek, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og Larvik bibliotek er igang med et samarbeid om et bibliotek i Second Life (SL).

Artikkel fra Østlandsposten i dag

Etiketter:

Tiden for statistikk...

... er over oss for fullt.

I Larvik fikk vi et flott oppslag i Østlandsposten i dag.
Og i Tønsbergs Blad var det et oppslag i går.

Etiketter:


http://www.playtona.com