27.11.07

Nettverk

Ja, nå er det Sande biblioteks tur til å overta stafettpinnen. Aller først vil jeg gjerne benytte muligheten til å presentere biblioteket. Sande kommune ligger lengst nord i Vestfold, kommunen har ca. 8.000 innbyggere og Sande bibliotek er et kombinasjonsbibliotek. Det vil si at biblioteket fungerer både som et folkebibliotek og som et skolebibliotek for en barne-skole og en ungdomsskole som ligger vegg-i-vegg. Dette betyr at vi har en del fordeler og en del utfordringer som andre bibliotek ikke har.

Vi er i dag tre bibliotekarer i full stilling og en sekretær i ca. 60% stilling. Vi holder åpent 39 timer i uka 52 uker i året. Utlånstallene for 2006 viser at Sande bibliotek hadde over 15 bokutlån pr. barn i 2006! Det er faktisk høyest av folkebibliotekene i Vestfold. Totalt utlån pr. innbygger i Sande lå på 7,5 - kun slått av bybiblioteket Sandefjord som hadde et utlån på 7,6 pr. innbygger.”Sammen er vi bedre og sterkere –
om nettverk i fem små bibliotek i Vestfold”

I et fylke som Vestfold finnes det flere små og mellomstore bibliotek. Mange av disse bibliotekene har ofte begrensede ressurser både når det gjelder antall stillinger og kroner. Det står ikke på vilje eller engasjement, men de daglige rutinene og stadige krav om nye og forbedrede tjenester tar nesten all vår tid. Langsiktig planlegging og samarbeid blir ofte nedprioritert. Er det ansatte på biblioteket som blir syke, må ofte biblioteksjefen ta over skrankevakter eller andre brukerrelaterte tjenester. ”Lånere først!”, er mottoet og bra er det.

I tillegg føler mange biblioteksjefer at de har for små nettverk og/eller for få møteplasser til å kunne diskutere bibliotekfaglige saker som kanskje føles for små eller ”ubetydelige” for de felles biblioteksjefmøtene i fylket. På biblioteksjefsmøter er det som kjent både biblioteksjefer fra store, mellomstore og små bibliotek og folks bibliotekhverdag er nok høyst forskjellig og man kvier seg kanskje for å ta opp ting som ikke er like relevant for alle. Og slik bør det vel også være?

På bakgrunn av dette bestemte jeg meg i 2006 for å sjekke om det var noen interesse for å danne et nettverk av små/mellomstore bibliotek i fylket. Et sted hvor vi kunne diskutere små og store bibliotekfaglige saker i et litt uformelt miljø.

Aller først tok jeg kontakt med biblioteksjefen i Svelvik. Det var naturlig å spørre Tone-Christine da bibliotekene i Sande og Svelvik har samarbeidet om kurs og planarbeid tidligere. Tone-Christine svarte ja.

Jeg kontaktet så Gunnvor i Hof bibliotek. Hof ligger som kjent som også i nordre Vestfold. Og siden Hof og Lardal deler en biblioteksjef var det jo naturlig å spørre om Lardal bibliotek også ville være med. Gunnvor ble med.

Elfrid i Andebu bibliotek ble også spurt om å delta da vi tidligere hadde pratet mye sammen på forskjellige kurs og møter i fylket og diskutert muligheten for å danne et slags nettverk. Og Elfrid sa ja. Så der sto vi da, fire biblioteksjefer i fem forskjellige kommuner med forskjellige bakgrunn og erfaringer og skulle danne nettverk. Den første og største utfordringen var faktisk å finne en tid som passet for alle.
Hvorfor samarbeider vi og om hva? Målet er å samarbeide om å utvikle gode samarbeids-løsninger ved å forenkle og effektivisere enkelte driftsoppgaver i bibliotekene. Samtidig forsøker vi å høyne kvaliteten og servicenivået i bibliotekene. Hva vi oppnår får andre bedømme. Men vi er bevisste på at vi ikke kan tilby alle de tjenester som de store bybibliokene tilbyr.

Hva diskuterer vi på møtene? I begynnelsen diskuterte vi alt, gjerne i munn på hverandre fordi vi så sjeldent hadde mulighet til å prate om faget vårt. Men etter hvert som tiden gikk og vi fikk dekket våre ”snakke-bibliotek-behov” ble møtene mer strukturert. Men det var viktig at de første møtene var uformelle og at ting fikk gå seg til litt, og etter vår erfaring bør man ha ”litt” kjemi for at et slik nettverk skal fungere.

Vi ble etter hvert enige om å lage en agenda før hvert møte og skrive referat fra møtene - altså ett skritt videre. I et møte med Fylkesbiblioteksjefen (på hennes årlige rundreise rundt i fylket) støttet også hun oss i dette med å skrive referat fra møtene. Hun mente at det var viktig å dokumentere samarbeidet vårt (les: konsolidering).

Eksempler på temaer vi har tatt opp på på møtene:

1) Fjernlån og fjernlånssrutiner. Bibliotekene benytter tre forskjellige datasystemer; Bibliofil, Mikromarc og Tidemann. Dette skaper en del utfordringer. Vårt mål er at disse systemene må bli bedre til å ”snakke med hverandre” slik at brukerne våre og vi selv får tilgang til de samme tjenestene uavhengig av hvilket bibliotek brukerne henvender seg til. Vi har begynt en prosess med å skrive brev til biblioteksystemleverandørene hvor vi etterlyser en del ting som vi mener er viktig å få på plass. Og vi mener at sammen er vi sterkere! Det er mulig vi henvender oss til flere eller alle bibliotek i fylket for å oppnå enda bedre tjenester.

2) Vi ønsker å skape mer aktivitet i bibliotekene og lære av hverandres erfaringer. Her er markedsføring og synliggjøring av bibliotektilbudene et stikkord.

3) Samarbeid om forskjellige arrangementer, slik at vi kan få til flere og bedre arrangementer til en rimeligere pris.

4) Kompetanseutvikling av personalet, hva kan vi lære av andres komeptanse?

5) Diskusjon om videreutvikling av bibliotekets tjenester. Hva bør vi tilby og hvordan?

6) Trådløst nettverk – hvordan får vi til dette og hva koster det?

7) Brukerundersøkelser.

8) Bibliotekutredninga. Vi vurderte muligheten for å levere et felles svar på utredninga, men ga opp da vi hadde forskjellige utgangspunkt. Men det ble mange gode diskusjoner.

Hvor ofte møtes vi? Vi har tatt sikte på å møtes annenhver måned. Litt oftere hvis det har vært spesielle ting å ta opp, for eksempel Bibliotekutredninga.

Hva slags nytte har vi så hatt av dette nettverket? Og har vi oppnådd noe utover det å snakke bibliotek? Det føles veldig nyttig å kunne ta opp saker som man ikke ønsker å ta opp med egne ansatte. Ikke minst det å kunne løfte diskusjonene opp på et ”høyere” nivå, har vært sunt.
Hvor mange deltakere bør man være i et slikt nettverk? Minimum fire, fem stykker. Et par ganger hvor det kun har vært to, tre tilstede har dette vært for få til å få i gang skikkelige diskusjoner. Blir det for mange bør man heller dele gruppa.

Hva har dette samarbeidet ført til – rent konkret? Samarbeidet mellom bibliotekene er helt klart styrket. Vi er blitt godt kjent og trygge på hverandre. Vi har også fått økt respekt for bibliotekenes egenart og de ansattes kompetanse. Det er ikke minst blitt lettere å be om hjelp, ta en telefon til hverandre hvis vi står fast og vi lærer stadig av hverandres erfaringer, både de gode og de dårlige. Samarbeid på tvers av kommunegrensene har gitt oss flere bein å stå på, det har styrket oss i troen på at vi sammen kan yte bedre tjenester til brukerne – enkelt sagt ”sammen er vi bedre og sterkere!”

Etiketter:

21.11.07

NBF Vestfolds bibliotekpris 2008

Årets pris gikk til Rolf Storm-Solberg - hvem får den i 2008?
Utlysningen gikk ut i avisene og på listene denne uken, og vi oppfordrer alle til å sende inn forslag. Juryen starter med blanke ark hvert år, så ikke tro at de andre kandidatene er med fra forrige gang!
Send forslag til Hanne Ottoson innen 16. desember

Hilsen Kari

Etiketter:

19.11.07

Sikt-konfranse i Tønsberg

Konferansen "2talt usosial - alene med 2.0?" er godt igang i Tønsberg.
Les mer om innlegg etc på bloggen skrivebordet: http://skrivebordet.blogspot.com/ der undertegnede legger ut notater.

Etiketter:

13.11.07

Workshop i Bergen

Biblioteklaboratoriet arrangerer workshop i Bergen, og av de heldige deltagerne er vi to fra Vestfold. Vi har hatt en del faglig input - dette kan du lese om i Blogg og Bibliotek. I tillegg har vi hatt mange gode diskusjoner om bibliotek og IKT, og vi har jobbet en del med gruppeoppgaver. Vår gruppe har konsentrert seg om Second Life og bibliotek. Vil du vite mer om Second Life (SL) kan du gå inn på Biblioteklaboratoriets Almenning (wiki) og lese. Der ligger det også et bilde av oss bibliotekaravatarer :) En egen gruppe for bibliotekarer i Norge ("Librarians of Norway") er opprettet i SL. Meld deg gjerne inn og bli med oss på nye eventyr i en helt ny verden...

Øyvind og Rigmor

Etiketter: ,

10-årsjubileum

Så var det vår tur, da,- Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse er jo "vertskap" for PiV-biblioteket, to litt utradisjonelle bibliotekvirksomheter,- som går flott i tospann!
Kompetansesenterets bibliotek startet med INFO-banken i 1990, ble nasjonalt kompetansesenter i 1997 (Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens), og igår feira vi 10-årsjubileum for Kompetansesenteret, som har vokst seg stort og vitalt, og har skiftet navn til Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse fra 2007.
Lenge var jeg alene bibliotekar, nå er vi tre,- det er naturligvis veldig fint å ha fag-kolleger, og snakke stammespråket. Dessuten er jo både Vigdis og Pippi både dyktige og hyggelige mennesker. Så vi er heldige, vi....
Kompetansesenterets virksomhet har vært preget av tverrfaglighet, og en bruker hverandres ressurser ved forespørsler om det ene og andre. Det vil si at en forespørsel til biblioteket kan bli til en konslulentsamtale med en av de andre medarbeiderne, i tillegg til lån , søk, formidling av litteratur.

Vårt hovedfokus er demens, alderspsykiatri og funksjonshemning/uviklingshemning og aldring, så har dere spørsmål innen disse fagområdene, står vi så gjerne til rådighet!!
Vi er en landsdekkende virksomhet, og vi sender ut på lån til nord og syd og øst og vest. Mange av henvendelsene er fra studenter på forskjellige nivå, våre egne medarbeidere naturligvis, og ellers forskere, lærere, helsepersonell, arkitekter...

Jeg har en liten artikkel om bibliotektjenesten vår i neste nummer av tidsskriftet vårt: D&A (Demens og alderspsykiatri) - inntil 2007 kom det ut under navnet DEMENS. Dette kommer ut 4 ganger i året, er rimelig å abonnere på og inneholder mye godt og aktuelt stoff innen fagområdet.
Vi lar høre mer fra oss!


Eva Anfinnsen

8.11.07

Vestfolds nyeste bibliotek?

I disse nedleggingstider kan det kanskje være til glede og oppmuntring å høre historien om et bibliotek som ble opprettet?
Som en liten motvekt til alt som foreslås avviklet (og kanskje trøst i hverdagen), kan jeg derfor yr av glede fortelle om PiV-biblioteket, dvs. biblioteket til Psykiatrien i Vestfold HF.
Et helt nytt bibliotek – tenk det!
Egentlig snakker vi nok mer om en bibliotektjeneste enn et bibliotek, og i fjernlånssammenheng er jeg redd en del av dere har fått merke dette på kroppen (her passer det med en stor takk til HVE-biblioteket). Men etter hvert håper jeg da vi kan være med å bidra litt i bibliotek-samarbeidet også, slik at vi blir ytere og ikke bare nytere.

Psykiatrien i Vestfold HF (PiV) er en ganske stor ”bedrift” med bortimot tusen ansatte. PiVs avdelinger ligger spredt rundt i hele fylket, fra Larvik i sør til Holmestrand i nord, og virksomheten er omfattende og spenner fra barne- og ungdomspsykiatri til alderspsykiatri.

PiV-biblioteket ble etablert 1. september 2005, som en bibliotektjeneste for de ansatte i PiV.
Det blir ikke helt riktig å si at PiV ikke hadde noe bibliotek fra før av, for ”Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse” er en del av PiV, og har, som dere sikkert vet, et meget godt utbygget fagbibliotek innenfor demensområdet. Kompetansesenteret er imidlertid landsdekkende, og biblioteket kunne ikke påta seg oppgaven med å betjene alle PiV-ansatte i tillegg. Dermed ble det en jobb ledig, og kloke hoder plasserte heldigvis PiV-bibliotekaren sammen med kompetansesenterbibliotekarene. Mest kanskje, for å utnytte biblioteksystemet best mulig, men for meg ble den største gevinsten et faglig fellesskap med to flotte kolleger, Eva (Anfinnsen) og Vigdis (Knutsen). Det betyr utrolig mye – det vet alle som har jobbet alene!

På nesten hver eneste avdeling i PiV har de en liten boksamling som de kaller for ”biblioteket” sitt. Den består som regel av noen få hundre bøker – mye gammelt og utdatert, er jeg redd. Det betyr imidlertid mye for avdelingene å ha disse små boksamlingene, og tiden er ennå ikke moden i forhold til å sentralisere bibliotekdriften helt. Jeg har derfor registrert alle bøkene ”der ute” i bibliotekbasen vår, og har en kontaktperson ved hver avdeling, slik at jeg kan få tilsendt bøker derfra etter behov.
For meg er det ikke noe mål å bygge ut disse avdelingsbibliotekene ytterligere, og innkjøpene til dem er da også ytterst beskjedne, og initieres helt og holdent ute på avdelingene.
Det som kjøpes til PiV-biblioteket blir stående her på kompetansesenteret, og innkjøpene foretas alltid etter etterspørsel og en vurdering i forhold til tilgjenglighet og relevans.

Dette var en liten intro. Du skal få høre mer av denne lykkelige historien en annen dag.
Ta gjerne en kikk i bokbasen vår så lenge: http://bibliotek.nordemens.no/

Pippi Døvle Larssen

Stafetten er i full gang

For å få opp bruken avVestærn er det satt i gang en stafett. Alle bibliotekene i Vestfold har blitt invitert til å være med, og de som deltar i stafetten forplikter seg til å skrive minst ett innlegg på bloggen hver uke. Hvert bibliotek "har" stafettpinnen i tilsammen 4 uker. Først ute var Stokke bibliotek, deretter følger Kompetansesenteret for aldring og helse / Psykiatrien i Vestfold, Sande bibliotek, Sandefjord bibliotek og Larvik bibliotek.

Stafetten vil gå helt fram til 1. mai neste år, og det er forsatt ledige plasser i "innspurten". Bibliotek som vil være med kan gi beskjed om dette til fylkesbiblioteket.
Beate Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek.

Etiketter:

5.11.07

Biblioteksjef i Lardal kommune - vikariat

Ved Lardal folkebibliotek er det ledig et vikariat i 50% stilling. For mer informasjon se kommunens nettside.

http://www.playtona.com