18.6.07

Stavern filial åpner i nye lokaler i dag!

Stavern filial har vært på flyttefot og er nå endelig klar for åpning i nye lokaler i William Sverdrupsgate 13. Åpningen skjer kl.16.00 i dag, 18.juni, og alle er hjertlig velkommen.

Program:
Åpning ved leder for OK-komitéen, Hallstein Bast
Cecilie Schilling og Morten Bjørgan formidler Wildenvey i ord og toner
Forfatter Jørn Lier Horst leser

Stavern filial vil i samarbeid med Norli og "istavern.no" skape et nytt møtested i Stavern.

Etiketter:

7.6.07

Fra Internettverksted i Horten

Dagen har dreid seg om google, forskjellige innganger, og så videre. Referat fra møtet vil komme senere, og legges også ut her. Jørn Helge Dahl har vært en god foreleser og vil sende ut noen linker til sider vi har vært innom i dag. Dette kommer også senere.

Hilsen
Tove Gausen
Fylkesbiblioteket

1.6.07

Stilling som barnebibliotekar i Sandefjord

Det er fra 1.9.2007 ledig fast 100% stilling ved barneavdelingen, Sandefjord bibliotek. Sandefjord bibliotek har 16 årsverk (barneavdelingen 3 årsverk) og hadde i 2006 ca. 318.000 utlån. Biblioteket driver bl.a. en utstrakt virksomhet overfor barnehager og skoler. Se for øvrig bibliotekets hjemmeside, www.sandefjord.folkebibl.no

Vi søker en person som i hovedsak skal jobbe med litteraturformidling og lesestimulering overfor barn, barnehager og skoler. Drift og utvikling av barneavdelingens hjemmesider ligger også til stillingen. Stillingen inngår i bibliotekets turnusplan.

Vi ønsker søkere som er kreative, utadvendte og som trives i en formidlingssituasjon.
For stillingen kreves det godkjent bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdannelse. Stillingen lønnes etter stillingskode 7026 bibliotekar med årslønn fra 281.500 til 320.400 avhengig av ansiennitet. 2% trekk til kommunal pensjonsordning. 6 måneders prøvetid. For øvrig vanlige kommunale ansettelsesvilkår.

Søknaden bør fylles ut elektronisk, se Sandefjord kommunes internettside, http://www.sandefjord.kommune.no/
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Thorhild Westrum Solem, tlf. 33416753, eller biblioteksjef Hans Gjerløw, tlf. 33416750.

Søknadsfrist: 20.6.2007

Bibliotekarstilling i Tønsberg

Er du på jakt etter en 100% bibliotekarstilling? I et bibliotek med høy aktivitet og mange planer for framtiden? Muligheten er der i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek:

http://www.tnb.no/articleview.aspx?articleID=706

Søknadsfrist 26. juni 2007.

http://www.playtona.com