18.9.06

Årets barne- og ungdomsbøker

Sett av en dag til å bli kjent med årets nye billedbøker, barnebøker og ungdomsbøker..!
Barnebokforum (IBBY Norge) - arrangerer i høst kurs to steder i Vestfold:

- Tirsdag 28. november i Sandefjord (Hjertneshallen)
- Onsdag 29. november i Horten (Bakkenteigen)

Kurset består av en gjennomgang og vurdering av barne- og ungdomsbøker fra 2006, og er en flott anledning til å bli kjent med nyheter utgitt for nettopp disse aldersgruppene.

Målgruppe: lærere i barneskole / ungdomsskole, førskolelærere, skolebibliotekarer, bibliotekarer i folkebibliotek, ansatte i skolefritidsordning og ansatte i bokhandlere.

Mer informasjon om kurset kommer siden, men sett av den datoen som passer for deg allerede nå.

http://www.playtona.com